گالری

ابتدا به ژاپن صادر شد

در 24 مارس ، محصولات ذرت بو داده تولید شده توسط Hebei Xianxian Agricultural Co Ltd برای اولین بار به صورت عمده به ژاپن صادر شد. این قابل درک است که صادرات موفقیت آمیز محصولات ذرت بو داده به ژاپن ، نه تنها نفوذ نام تجاری را افزایش می دهد ، همچنان به منظور افزایش توانایی رانندگی ، "" کارآفرینی دوم "پاپ کورن را نیز ترویج می دهد ، کانال های درآمد را برای کشاورزان محلی فراهم می کند ، به احیای روستاها کمک می کند.

factory03
factory05
factory01
factory04
factory02
gallery
gallery
gallery