اخبار محصولات

  • Popcorn facts
    زمان ارسال: 04-06-2021

    1) چه چیزی باعث پاپ کورن می شود؟ هر هسته ذرت بو داده حاوی یک قطره آب ذخیره شده در داخل دایره نشاسته نرم است. (به همین دلیل است که پاپ کورن باید حاوی 13.5 تا 14 درصد رطوبت باشد.) نشاسته نرم توسط سطح بیرونی سخت هسته احاطه شده است. همانطور که هسته گرم می شود ، و ...ادامه مطلب »